Advokatfirman

Rickard Axelsson AB

Advokatfirman Rickard Axelsson AB är en klientfokuserad advokatbyrå med över 30 års erfarenhet. Advokaten Rickard Axelsson företräder både företag och privatpersoner och är verksam inom flera rättsområden.

Rickard Axelsson

Rickard Axelsson lämnar juridiskt biträde till företag och enskilda personer inom brottmål, målsägandebiträde, affärsjuridik, fastighetsrätt, entreprenadrätt och arvsrätt.


Rickard Axelsson tog jur. kand examen år 1986 och fick anställning på advokatbyrå år 1987. Han har sedan dess arbetat på advokatbyråer och bedrivit advokatbyrå i egen regi. Han antogs som ledamot i Sveriges advokatsamfund år 2003.

Kontakt