Rättsskydd/Rättshjälp

Rättsskydd

Företags-, hem-, villa- och fritidshusförsäkringar innehåller en försäkring med rättsskydd och kan i vissa fall med avdrag för självrisk, ersätta advokat- och rättegångskostnader. Självrisken varierar och är beroende på försäkringsbolagets villkor.


Kontakt med ditt försäkringsbolag

Advokaten kontaktar försäkringsbolaget för att ansöka om rättsskydd och har kontakterna med försäkringsbolaget.


Rättshjälp


Rättshjälp kan sökas i första hand som privatperson. Undantagsvis är även dödsbo och näringsidkare berättigade till rättshjälp. Behörighet till rättshjälp avgörs alltid av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten.